top of page

Ödenäs Kyrka 28 april 2019 - Ridkonfirmander

190428_Ödenäs_webbg.jpg

Hemsjö Kyrka 17 maj 2019 - Äventyrskonfirmander

190517_Äventyrskonfirmander.jpg

Stockslyckekyrkan 19 maj 2019 - VIP-konfirmander

Stockslyckekyrkan 19 maj 2019 - VIP-konfirmander

190519 VIP-konfirmander.jpg

Christinae Kyrka 8 juni 2019 - Estetkonfirmander

Estetkonfirmander 190607 webb.jpg

Hemsjö Kyrka 16 juni 2019 - Resekonfirmander

Hemsjö Kyrka 16 juni 2019 - Resekonfirmander

190616_Resekonfirmander_Hemsjö_Webb.jpg

Färgengården 7 juli 2019 - Lägerkonfirmander

190703_Lägerkonfirmande Färgengården.jpg
bottom of page